Teamet på Inkludera Assistans

Nyheter

Ta del av våra egna nyheter, eller information som rör hela LSS-branschen. Vi bevakar lagar och regler, och delar med oss av sådant vi tycker är viktigt för dig.

2023-11-14

Regeringens planerade LSS-utredning missar målet.

Regeringens planerade utredning om LSS och de föreslagna åtgärderna mot välfärdskriminalitet har väckt oro och starka reaktioner. Det är uppenbart att regeringen vill agera mot kriminella missbruk av välfärdssystemet, men problemet är att förslagen verkar rikta in sig på kollektiv bestraffning snarare än att adressera de verkliga brotten. Denna attack mot LSS riskerar inte bara att helt missa sitt mål utan strider också mot grundprinciperna för den svenska rättsstaten.

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall betonar behovet av att bryta välfärdskriminaliteten, och det är en självklar målsättning. Ingen motsätter sig att åtgärder måste vidtas för att stoppa missbruket av våra gemensamma resurser. Men när åtgärderna hotar själva grundpelarna i vårt samhälle, nämligen rättssäkerhet och individens rättigheter, måste vi sätta ned foten.

Det är djupt oroande att regeringen överväger omprövningar av redan tagna LSS-beslut och begränsningar i anhörigas rätt att företräda sina nära och kära. Dessa förslag riskerar att drabba oskyldiga assistansanvändare och deras familjer hårt. En konsekvens kan vara att tusentals förlorar sin assistans och att assistansreformen i princip avskaffas. Förslagen om nya omprövningar av assistansbeslut är särskilt bekymmersamma eftersom rättspraxis inte har ändrats. Detta öppnar upp för en situation där människor kan förlora sin assistans utan att det finns några nya rättsliga grunder.

Begränsningar i anhörigas möjligheter att vara personliga assistenter är en annan farlig väg att gå. Enligt en rapport från Försäkringskassan utförs mer än en fjärdedel av alla assistanstimmar av anhöriga. Att begränsa deras roll baserat på fördomar och anekdoter är varken rättvist eller rimligt. Många anhöriga fungerar som assistenter i situationer där sjukdomar eller andra oförutsedda händelser innebär att den anhörige är den enda som kan lösa en vakans. Utöver det självklara faktum att den anhörige med all sin kunskap om personen och dennes funktionsnedsättning utgör en stor trygghet för såväl den assistansberättigade som dennes övriga assistenter.

Regeringens överväganden kring begränsningar av dubbla roller som assistent och god man är också problematiska. Socialstyrelsen avvisade redan 2014 tanken på ett förbud, och att återigen föra upp detta på dagordningen utan tydliga skäl är svårförståeligt. För många personer med omfattande och kognitiva funktionsnedsättningar är möjligheten att ha en god man som även är personlig assistent avgörande för att säkerställa kommunikation och förståelse för deras behov.

Den ökade kontrollen genom övervakning, inklusive förslag om GPS-spårning, väcker också frågor om integritet och självbestämmande. Att införa sådana åtgärder utan tydliga begränsningar och garantier för att skydda individens rättigheter är inte bara oacceptabelt utan för tankarna till dystopiska övervakningssamhällen som vi mest sett i filmens värld.

Det är av största vikt att regeringen omprövar sina planer och noga överväger konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna. Att bekämpa välfärdskriminalitet är nödvändigt, men det måste ske på ett sätt som inte underminerar rättsstatens grundprinciper och respekten för individens rättigheter. Vi måste hitta lösningar som är rättvisa, proportionerliga och som verkligen adresserar de verkliga problemen utan att ge upphov till nya. Att kollektivt straffa de mest sårbara i samhället är inte bara oacceptabelt, det är också ovärdigt en nation som värnar om rättsstatens principer.

Skip to content